eu
PL|EN|RU
eu

Dotacje

Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa VEGA poprzez wdrożenie rekomendacji zawartych w strategii wzorniczej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, działanie 1.4 Wzór na konkurencję na lata 2014-2020

Wartość projektu: 3 578 070,00 PLN
Wartość dofinansowania: 2 016 500,00 PLN
Cel projektu: Wzrost konkurencyjności VEGA poprzez zastosowanie wzornictwa jako źródła innowacji

Planowanie efekty:

 • Wzrost przychodów
 • Zmniejszenie kosztów produkcji
 • Optymalizacja zysku
 • Zainicjowanie w firmie działań związanych z profesjonalnym wzornictwem przemysłowym
 • Wzrost konkurencyjności dzięki wykorzystaniu wzornictwa
 • Poprawa komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
 • Trwałe ugruntowanie pozycji rynkowej
more collapse

Zwiększenie rozpoznawalności produktów marki VEGA poprzez wzrost wykorzystania procesu projektowania wzorniczego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, działanie 1.4 Wzór na konkurencję na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: Zwiększenie rozpoznawalności produktów marki VEGA poprzez wzrost wykorzystania procesu projektowania wzorniczego.

Wartość projektu: 128 658,00 PLN
Wartość dofinansowania: 88 910,00 PLN

Cel projektu: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie jego potencjału w zakresie zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności gospodarczej skutkujące wdrożeniem na rynek nowych produktów.

Planowanie efekty:

 • Zdefiniowanie problemów wzorniczych
 • Określenie znaczenia i hierarchii ważności problemów
 • Wskazanie możliwości rozwiązania problemów
 • Wyróżnienie się wyrobów firmy spośród oferty konkurencji, dostosowanie produktów do wymogów
  klientów
 • Wzrost sprzedaży i rozpoznawalności marki
more collapse